Tips en vragen

Overdracht nummerplaat

De overdracht van een nummerplaat is mogelijk tussen echtgenoten, samenwonenden of aan het kind van de houder van de plaat.  Deze regel is eveneens van toepassing in geval van overlijden van de titularis van de plaat. Twee mogelijkheden kunnen zich voordoen:

De overdracht van een oude, Belgische plaat is niet meer mogelijk.

In zo’n geval dient u zich naar de technische controle te begeven met de nodige boorddocumenten van de wagen om een administratieve keuring te laten uitvoeren. De inschrijvingsaanvraag die u zult ontvangen dient u dan aan ons te bezorgen zodat wij een verzekeringsvignet kunnen aanbrengen. Het volstaat om dit document vervolledigd en getekend aan de DIV te bezorgen.

De overdracht van een plaat met Europese normen.

Neem contact met ons op!  Wij zullen u met plezier een inschrijvingsaanvraag bezorgen waarop u ons verzekeringsvignet reeds terugvindt. Dit document dient u enkel nog te vervolledigen en te tekenen en naar de DIV te sturen.

Belangrijk: Welke extra documenten zijn vereist?

– Overdracht onder echtgenoten (bij leven): inschrijvingsaanvraag + schriftelijke toestemming + recent huwelijksuittreksel/attest gezinssamenstelling (max. 10 werkdagen oud) + vorig kentekenbewijs

– Overdracht onder echtgenoten (na overlijden): inschrijvingsaanvraag + vorig kentekenbewijs + uittreksel overlijden (max. 4 maand oud)

– Overdracht onder ouders/kinderen: inschrijvingsaanvraag + schriftelijke toestemming + vorig kentekenbewijs + geboorte-uittreksel/attest gezinssamenstelling

Bent u klant via ons kantoor en heeft u bijkomende vragen? Contacteer ons via 09/33 77 600. 

Bent u geen klant via ons kantoor dan kan u zich altijd wenden tot de DIV via 02/577 30 50 of uw eigen makelaar.

Overdracht nummerplaat