Ga naar

Diamond is een fonds van fondsen. Het werd opgericht op 22/01/2018 voor onbepaalde duur als intern beleggingsfonds binnen Baloise Insurance.
Diamond belegt voor minstens 70 % in kwalitatief hoogstaande obligatiefondsen of gelijkgestelde fondsen en kan voor maximum 30 % in kwalitatief hoogstaande aandelenfondsen beleggen. Diamond streeft naar een regelmatig rendement.
Vraag ernaar bij uw Personal Advisor.

Activa spreiding (31/12/2020) 

Geografische spreiding (31/12/2020)

 

De spreiding tussen de verschillende fondsensoorten geschiedt in functie van de marktomstandigheden waarbij tot 100% van de activa kan worden belegd in
iedere fondsensoort. Om het beheer te optimaliseren kunnen ook de liquiditeiten worden aangehouden.

Top 5 fondsen (d.d. 29/09/2020)

M&G Global Macro Bond Fund
FLOSSBACH VON STORCH Bonds Opportunities
JUPITER Global Dynamic Bond Class
MAINFIRST Global Equities
MORGAN STANLEY Global Opportunity Fund

Risicoklasse: 1 2 3 4 5 6 7 (d.d. 22/01/2019)

 

Actuarieel rendement op jaarbasis (d.d. 27/07/2021) 

2021* 1 jaar 3 jaar  5 jaar10 jaar 
 3,23% 5,32%2,20% – – 

 Bij de berekening van het rendement werd rekening gehouden met de beheerskosten maar niet met instap- of uitstapkosten.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Inventariswaarde (d.d. 12/10/2021*): € 51,38

Essentiële-informatiedocument klik hier

Bijlage essentiële-informatiedocument klik hier

Vraag naar de performante resultaten bij uw Personal Advisor.

Contacteer ons