Ga naar

Diamond is een fonds van fondsen. Het werd opgericht op 22/01/2018 voor onbepaalde duur als intern beleggingsfonds binnen Baloise Insurance.
Diamond belegt voor minstens 70 % in kwalitatief hoogstaande obligatiefondsen of gelijkgestelde fondsen en kan voor maximum 30 % in kwalitatief hoogstaande aandelenfondsen beleggen. Diamond streeft naar een regelmatig rendement.
Vraag ernaar bij uw Personal Advisor.

Activa spreiding (02/04/2019) 

Geografische spreiding (02/04/2019)

 

De spreiding tussen de verschillende fondsensoorten geschiedt in functie van de marktomstandigheden waarbij tot 100% van de activa kan worden belegd in
iedere fondsensoort. Om het beheer te optimaliseren kunnen ook de liquiditeiten worden aangehouden.

Top 5 fondsen (d.d. 19/03/2019)

PIMCO Global High Yield Bond
FIDELITY Emerging Markets Debt
GOLDMAN SACHS Emerging Markets Debt
CANDRIAM Bonds Emerging Markets
FIDELITY Asian High Yield

Risicoklasse: 1 2 3 4 5 6 7 (d.d. 22/01/2018)

 

2019* 1 jaar 3 jaar  5 jaar10 jaar 
 6,19% –– – – 

Tijdens het eerste jaar na opstart van het fonds worden er geen geannualiseerde rendementen berekend.
Voor de opvolging van uw rendement verwijzen wij ondertussen naar de inventariswaarde hieronder vermeld.

Inventariswaarde (d.d. 09/04/2019*): € 48,41

Kwartaalrapport klik hier

Essentiële-informatiedocument klik hier

Bijlage essentiële-informatiedocument klik hier

Vraag naar de performante resultaten bij uw Personal Advisor.

Contacteer ons