Ga naar

Iron is een fonds van fondsen. Het werd opgericht op 12 december 2011 voor onbepaalde duur als intern beleggingsfonds binnen Baloise Insurance.
Iron belegt in obligatie- of gelijkgestelde fondsen, gemengde fondsen en aandelenfondsen, telkens van hoogstaande kwaliteit.
Iron beoogt om ca. 40 % te beleggen in obligatiefondsen of gelijkgestelde fondsen.
Iron streeft naar een regelmatig rendement. Vraag ernaar bij uw Personal Advisor.

Activa spreiding (31/12/2019)

 

Geografische spreiding (31/12/2019)


De spreiding tussen de verschillende fondsensoorten geschiedt in functie van de marktomstandigheden waarbij gestreefd wordt om minimaal 40% van de activa te beleggen in zuivere obligatiefondsen.
Om het beheer te optimaliseren kunnen ook liquiditeiten worden aangehouden

 

Top 5 fondsen (d.d. 31/12/2019)

ROTHSCHILD R-co Valor
PIMCO GIS Stockplus
FLOSSBACH VON STORCH Bonds Opportunities
PIMCO GIS Diversified Income Fund
GOLDMAN SACHS Emerging Markets Debt
 

Risicoklasse: 1 2 3 4 5 6 7 (d.d. 31/12/2017)

 

Actuarieel rendement op jaarbasis (d.d. 31/12/2019)

2020* 1 jaar3 jaar5 jaar10 jaar
1,70%24,90%5,33%3,54%

Bij de berekening van het rendement werd rekening gehouden met de beheerskosten maar niet met instap- of uitstapkosten.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Inventariswaarde (d.d. 14/01/2020*): € 67,70

Kwartaalrapport klik hier

Essentiële-informatiedocument klik hier

Bijlage essentiële-informatiedocument klik hier

 

Contacteer ons