Ga naar

Solid is een fonds van fondsen. Het werd op 4 april 2011 opgericht voor onbepaalde duur als intern beleggingsfonds binnen Baloise Insurance.
Solid kan zowel beleggen in kwalitatief hoogstaande aandelenfondsen, obligatie- of gelijkgestelde fondsen en gemengde fondsen.
Solid kan de activa voor 100 % beleggen in iedere fondsensoort of kan opteren om verschillende fondsensoorten te combineren.
Solid streeft naar een regelmatig rendement.
Vraag ernaar bij uw Personal Advisor.

 

Activa spreiding (31/12/2020)

 

Geografische spreiding (31/12/2020)

 

De spreiding tussen de verschillende fondsensoorten geschiedt in functie van de marktomstandigheden waarbij tot 100% van de activa kan worden belegd in iedere fondsensoort. Om het beheer te optimaliseren kunnen ook de liquiditeiten worden aangehouden.

 

Top 5 fondsen (d.d. 29/09/2020)

MORGAN STANLEY Global Opportunities
MAINFIRST Global Equities
INVESCO Global Consumer Trends
PICTET Global Megatrend Selection
FLOSSBACH VON STORCH Bonds Opportunities

Risicoklasse: 1 2 3 4 5 6 7 (d.d. 31/12/2019)

 

Actuarieel rendement op jaarbasis (d.d. 27/07/2021)

2021* 1 jaar3 jaar5 jaar10 jaar
4,80%18,61%11,37%8,61%4,95%

Bij de berekening van het rendement werd rekening gehouden met de beheerskosten maar niet met instap- of uitstapkosten.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Inventariswaarde (d.d. 12/10/2021*): € 81,08

Essentiële-informatiedocument klik hier

Bijlage essentiële-informatiedocument klik hier

Vraag naar de performante resultaten bij uw Personal Advisor.

Contacteer ons