Ga naar

Solid is een fonds van fondsen. Het werd op 4 april 2011 opgericht voor onbepaalde duur als intern beleggingsfonds binnen Baloise Insurance.
Solid kan zowel beleggen in kwalitatief hoogstaande aandelenfondsen, obligatie- of gelijkgestelde fondsen en gemengde fondsen.
Solid kan de activa voor 100 % beleggen in iedere fondsensoort of kan opteren om verschillende fondsensoorten te combineren.
Solid streeft naar een regelmatig rendement.
Vraag ernaar bij uw Personal Advisor.

 

Activa spreiding (01/10/2019)

Geografische spreiding (01/10/2019)

 

De spreiding tussen de verschillende fondsensoorten geschiedt in functie van de marktomstandigheden waarbij tot 100% van de activa kan worden belegd in iedere fondsensoort. Om het beheer te optimaliseren kunnen ook de liquiditeiten worden aangehouden.

 

Top 5 fondsen (d.d. 01/08/2019)

NORDEA 1 Emerging Markets Bond Fund
FIDELITY Emerging Markets Debt
PICTET Global Emerging Debt
PIMCO Divers Income Fund
SPDR Gold Shares

Risicoklasse: 1 2 3 4 5 6 7 (d.d. 31/12/2017)

 

Actuarieel rendement op jaarbasis (d.d. 26/11/2019)

2019* 1 jaar3 jaar5 jaar10 jaar
23,68%17,07%5,25%3,71%

Bij de berekening van het rendement werd rekening gehouden met de beheerskosten maar niet met instap- of uitstapkosten.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Inventariswaarde (d.d. 03/12/2019*):  62,67

Kwartaalrapport klik hier

Essentiële-informatiedocument klik hier

Bijlage essentiële-informatiedocument klik hier

Vraag naar de performante resultaten bij uw Personal Advisor.

Contacteer ons