Groep Hesters Save < Terug naar vermogensplanning

Groep Hesters Save is een unieke spaarformule die gekoppeld is aan onze interne beleggingsfondsen SolidIron en/of Diamond.

Vormen:

Fiscale spaarplannen

Niet-fiscale spaarplannen

Pensioensparen

Regelmatige spaarplannen (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks) zonder limiet met min. tijdshorizon van 10 jaar.

Langetermijnsparen

 

Individuele pensioentoezegging

Junior sparen

 

Beide vormen van sparen (fiscale en niet-fiscale spaarplannen) worden dikwijls gecombineerd met als doel het behouden van de levensstandaard, ook na de actieve loopbaan.

Junior sparen = sparen voor uw kind of kleinkind.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer één van onze medewerkers.

Essentiële-informatiedocument klik hier

Bijlage essentiële-informatiedocument klik hier

Contacteer ons