Een fiscaal vriendelijke erfenis

Hoe laat ik mijn zaak over aan mijn kinderen?

Het is niet evident om door het kluwen van wetgeving en reglementeringen nog zijn weg terug te vinden in deze materie.

Belangrijk hierin is dat we een onderscheid maken tussen het burgerlijk wetboek en het fiscaal- rechterlijk wetboek. Het eerste bepaalt de richting naar wie alles gaat, het tweede bepaalt het bedrag afhankelijk van de relatie tot de erflater.

De keuze is aan U maar weet dat er heel wat mogelijkheden zijn waarbij U het beheer en de controle tot de laatste minuut blijft behouden, wat niet onbelangrijk is, tenslotte heeft U er ook voor gewerkt.

Doet u niets dan blijft er niet veel meer over dan dat uw erfgenamen de hoge successierechten betalen .

Als onafhankelijk partner kunnen onze personal advisors u hierin bijstaan met raad en daad en een plan op maat uitwerken rekening houdend met uw wensen en behoeften.

Contacteer ons