Rentenieren… het woord alleen al doet de meesten onder ons wegdromen van een luxueus leven. Hoeveel kapitaal heb je nu eigenlijk nodig?
Een rentenier kan in principe leven van zijn rente. Het kapitaal dat hij daarvoor nodig heeft hangt in belangrijke mate af van zijn persoonlijke levensstandaard.
Wenst U dit te laten berekenen dan kan Groep Hesters U hierbij helpen.

Contacteer ons