Beperk uw bedrijfsrisico's < Terug naar verzekeren

Als ondernemer loopt u vaak grotere risico's dan als privépersoon. Door u goed in te dekken, beperkt u de schade voor uzelf, uw onderneming en uw personeel. Onze specialisten adviseren u over welke vezekeringen nu precies aangewezen zijn voor uw bedrijf.

Voertuigen

Het verzekeren van complete wagenparken vraagt heel wat expertise. Graag zoeken wij voor u de geschikte partner en ondersteunen u met diverse aanverwante diensten.

Burgerlijke aansprakelijkheid:

Wettelijk verplichte verzekering die de schade vergoedt die uw voertuig veroorzaakt heeft aan derden. Zodra u een groter aantal voertuigen in uw pakket heeft, zoeken wij naar de beste vlootcondities op de markt.

Casco:

Een gedeelte casco vergoedt de schade aan uw voertuig(en) ten gevolge van brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren (zonder vrijstelling). Een volledige omnium verzekert ook de materiële schade aan uw voertuig door een ongeval.

Rechtsbijstand:

Regelt uw strafrechtelijke verdediging en komt tussen bij burgerrechtelijke procedures, of wanneer de aansprakelijke derde onvermogend is. Uw rechtsbijstandverzekering vergoedt dan kosten en erelonen van de advocaat, gerechtskosten en eventuele kosten van expertise.

Brand

Wij helpen u complexe risico’s op het vlak van brand te verzekeren. Elk bedrijf vraagt op dat vlak trouwens een individuele benadering. Onze verzekeringscondities worden dan ook op úw maat afgeleverd.

Basiswaarborgen brand (Flexa) / All Risk.

Aanvullende waarborgen zijn mogelijk zoals diefstal, onrechtstreekse verliezen …

Alle Bouwplaats Risico’s:

Biedt zekerheid voor zowel de bouwheer als de hoofdaannemer bij de bouwwerkzaamheden. De schade tijdens de constructiefase wordt zo snel mogelijk vergoed, ook al is er een aansprakelijke derde.

Machinebreuk:

Dekt de materiële schade aan bedrijfsmachines door oorzaken van buitenaf en verzekert ook het eigen gebrek van de machine.

Computer- en elektronicapolis:

Dekt de schade veroorzaakt door een plotse gebeurtenis van buitenaf; een extra stroomstoot bijvoorbeeld, die alle elektronische apparaten onbruikbaar maakt.

 

Bedrijfsschade

Als ondernemer werkt u dag in dag uit met uw medewerkers in uw bedrijfsgebouwen. Wanneer u plots alle activiteiten moet staken door een uitslaande brand, kan dat een zware financiële klap betekenen. De schade zelf wordt wel gedekt door uw brandverzekering, maar het opnieuw opstarten van de activiteiten sleept soms langer aan dan u denkt. Intussen lijdt uw bedrijf verlies, en uw klanten kunnen niet altijd wachten tot u opnieuw operationeel bent. Dankzij de polis bedrijfsschade kunt u uw klanten toch de diensten en producten blijven aanleveren. Bedrijfsschade zorgt er met andere woorden voor dat uw inkomen gewaarborgd blijft na brandschade.

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Elke ondernemingssituatie is anders. Op basis van correcte en duidelijke informatie bieden wij u de polis aan de perfect aansluit bij uw activiteit.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating:

Vergoedt uw buitencontractuele aansprakelijkheid als derden letsel- of zaakschade ondervinden door uw fout.

Aanvullingen en uitbreidingen:

Daden van derden, toevertrouwd goed.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering:

Als er na het uitvoeren van de werken schade ontstaat die in oorzakelijk verband staat met werken die u hebt uitgevoerd, dan kunt u een beroep doen op uw BA Na Levering.

Rechtsbijstand:

Staat u bij in uw verdediging en neemt de advocaats- en gerechtelijke kosten ten laste, naast de kosten van eventuele experts.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een polis bestuurdersaansprakelijkheid wordt afgesloten door een vennootschap om het privévermogen van zijn bestuurder(s) te beschermen tegen schuldeisers. De waarborg treedt in werking wanneer de bestuurder/bestuurders aansprakelijk wordt/worden gesteld voor een begane fout in het dagdagelijkse beheer van de vennootschap. Dergelijke fouten worden niet gedekt in de gewone BA-uitbating!

cyber

In onze huidige samenleving spelen cyberrisico’s en -criminaliteit en steeds grotere rol. Het is dan ook uitermate belangrijk om uw verzekeringsdekking uit te breiden!

Wat zijn de oorzaken van cyberrisico’s?

Virussen/hacking, bedrieglijke werknemer, fout van een werknemer, openbaarmaking van persoonlijke gegevens: namen, adressen, aankoopverrichtingen, kredietkaartgegevens, …

Arbeidsongevallen

Elke werkgever is verplicht een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten voor zijn arbeiders en bedienden. Die verzekering dekt het personeel zowel tijdens de werkuren als tijdens het woon-werkverkeer. Nieuwe wetten verplichten ons om voortdurend op zoek te gaan naar aangepaste polissen.

Aanvulling:

Verzekering voor het loon boven het wettelijk maximum (loonexcedent).

Hospitalisatie

Een hospitalisatieverzekering is een extra troef voor uw personeel. Vanaf tien aansluitingen kunt u een groepscontract hospitalisatie afsluiten zonder extra medische formaliteiten!

Vrij Aanvullend Pensioensparen voor Zelfstandigen

Max 8.17% van uw referentieinkomen (inkomen van 3 jaar terug) kan U hierin sparen met een max van 3.027,09 €. Uw inkomsten vallen daardoor lager uit zodanig dat u minder belastingen en minder sociale bijdragen betaalt. Uw belastingvoordeel kan hierdoor oplopen tot 60%.

IPT

Alleen voor vennootschappen, met een IPT kunt U op een fiscaalvriendelijke manier geld uit de vennootschap een privébestemming geven.

RIZIV

Bent U arts, tandarts, apotheker of kinesist? Werkt u geconventioneerd? Geniet dan van een RIZIV-tegemoetkoming als aanvulling op uw wettelijk pensioen, eventueel gekoppeld aan een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid. De premie wordt volledig door het RIZIV betaald.

Contacteer ons