Schadeformulier Invullen < Terug naar schade overzicht

01. Invullen van het aanrijdingsformulier

1)Noteer zeker datum, uur en plaats van het ongeval. Dit is zeer belangrijk om nadien een duidelijk beeld te kunnen vormen van het ongeval. Eventuele gewonden, getuigen of andere materiële schade dan aan de voertuigen kan u hier ook vermelden.
2)Noteer duidelijk uw gegevens (bij voorkeur in drukletters) maar controleer ook zeker of de gegevens van de tegenpartij volledig en correct zijn. Zeer belangrijk hierbij zijn de gegevens van de verzekeringsnemer, zijn verzekeringsmaatschappij en zijn polisnummer.
3)Duid aan waar de schade aan uw voertuig zich bevindt (bromfiets/auto/lichte vracht)
4)Eventuele opmerkingen over het ongeval (bv. tegenpartij reed te snel, tegenpartij week af van zijn baanvak, etc.).
5)Duid aan met kruisjes welke situatie van toepassing is voor elk voertuig. Let op: indien u voorrang van rechts genoot, duid zeker nr. 16 aan (ook straatnamen en de situatieschets zijn hierbij belangrijk om nadien het ongeval gemakkelijk te kunnen visualiseren).
6)Maak een duidelijke situatieschets van het ongeval. Indien tegenpartij bv. afweek van zijn rijbaan is het belangrijk dit heel duidelijk weer te geven.

Naamloos

Opgelet: Indien u niet overeenkomt met de tegenpartij belt u beter de politie. Indien er zich geen problemen voordoen dient u gewoon het aanrijdingsformulier te ondertekenen.

02. Situatieschets

Aanrijdingsformulier tekst.odt


03. Enkele tips

  • Duidelijke weergave van de rijbaan (met eventueel stippellijn in het midden)
  • Teken beide voertuigen (A & B) als een rechthoek en duid de voorkant aan met een driehoek
  • Noteer eventueel extra uitleg bij het ongeval

 

Contacteer ons